Laboratoris Ciutadans

Els Laboratoris Ciutadans se sustenten a impulsar el desenvolupament d’idees comunes sota la lògica de l’experimentació i l’aprenentatge col·lectiu. se busca identificar necessitats, problemes i interessos a escala local i impulsar idees creatives que millorin les condicions dels barris a través de el coneixement compartit, la práctica, i la cultura científica.

A través de la participació activa de diferents actors i col·lectius es busca instal·lar mecanismes que promoguin la innovació social sota la cultura de proximitat.

Projectes Lab CSU

LAB CSU Trinitat Vella

Trinitat Vella: Contaminació atmosfèrica i acústica derivada del model de mobilitat

Barcelona
circulate

Circulate: Contaminació per partícules de desgast dels pneumàtics

Àrea Metropolitana de Barcelona
viladecans_1

Pla 3-30-300: Avaluació de l’impacte d’espais verds en la salut

Viladecans, Barcelona
LAB CSU Casablanca

Laboratoire Citoyen de Santé Urbaine: les espaces verts et l’activité physique

Casablanca, Marruecos

Procés