Circulate: Contaminació per partícules de desgast dels pneumàtics

Àrea Metropolitana de Barcelona

El projecte té com a objectiu impulsar un procés de ciència ciutadana i innovació social per a conèixer i entendre els nivells d’exposició als additius del cautxú dels pneumàtics i el seu potencial impacte en la salut humana, amb un enfocament de salut planetària, treballant amb població general – i amb especial atenció en joves – en un entorn urbà.

Sabies que els pneumàtics són una font important de contaminació ambiental? Què tan exposats estem els humans a les partícules de desgast dels pneumàtics?

Les partícules de desgast dels pneumàtics (PDPs) inclouen tant de material particulat de diverses mesures (PM10, PM2.5, PM1 i partícules ultrafinas) com a nombrosos additius del cautxú del propi pneumàtic (ACPs). Aquests additius s’han començat a considerar com una font important de contaminació ambiental, fins i tot més potents que aquelles derivades de la combustió.

Malgrat l’ús generalitzat i continu dels PDPs en la indústria del pneumàtic, no hi ha suficient coneixement sobre la contribució d’aquests additius (ACPs) al medi ambient. Aquests compostos es troben en l’aire, i són, per tant, una possible font de contaminació per a la població humana a través de la inhalació. No sols es coneix poc sobre el seu impacte en termes de salut humana, sinó també quant a la biodiversitat i l’efecte que pot tenir en la fauna aquàtica després d’un esdeveniment de pluja, que arrossega aquests compostos i es filtra en rius, rierols i aigües subterrànies i residuals.

En què consisteix l’estudi?

CIRCULATE té com a objectiu impulsar un procés de ciència ciutadana i innovació social per a conèixer i entendre els nivells d’exposició als additius del cautxú dels pneumàtics i el seu potencial impacte en la salut humana, amb un enfocament de salut planetària, treballant amb població general – i amb especial atenció en joves – en un entorn urbà.

El projecte buscarà visibilitzar aquesta problemàtica d’importància creixent a través del propi procés de recerca participativa i de diferents accions de comunicació i divulgació d’abast general i educatiu. A més, es desenvoluparan metodologies analítiques que permetran el monitoratge d’aquests compostos en altres localitzacions.

Ajuda’ns a fer visible aquesta problemàtica i converteix-te en un protagonista del canvi!

El projecte CIRCULATE (23S06161-001), és impulsat pel CSIC, ISGlobal i Lichen, i és finançat per la convocatòria de Recerca i Innovació 2023 de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”.