Circúlate: Contaminació per partícules de desgast dels pneumàtics

Àrea Metropolitana de Barcelona

El projecte té com a objectiu impulsar un procés de ciència ciutadana i innovació social per a conèixer i entendre els nivells d’exposició als additius del cautxú dels pneumàtics i el seu potencial impacte en la salut humana, amb un enfocament de salut planetària, treballant amb població general – i amb especial atenció en joves – en un entorn urbà.

Les partícules de desgast dels pneumàtics (PDPs) inclouen tant de material particulat de diverses mesures (PM10, PM2.5, PM1 i partícules ultrafinas) com a nombrosos additius del cautxú del propi pneumàtic (ACPs). Aquests additius s’han començat a considerar com una font important de contaminació ambiental, fins i tot més potents que aquelles derivades de la combustió.

Malgrat l’ús generalitzat i continu dels PDPs en la indústria del pneumàtic, no hi ha suficient coneixement sobre la contribució d’aquests additius (ACPs) al medi ambient. Aquests compostos es troben en l’aire, i són, per tant, una possible font de contaminació per a la població humana a través de la inhalació. No sols es coneix poc sobre el seu impacte en termes de salut humana, sinó també quant a la biodiversitat i l’efecte que pot tenir en la fauna aquàtica després d’un esdeveniment de pluja, que arrossega aquests compostos i es filtra en rius, rierols i aigües subterrànies i residuals.

Algunes dades:

  1. Les partícules de desgast dels pneumàtics (PDPs) es generen per abrasió a causa de la interacció entre la banda de rodament del pneumàtic i la superfície de la carretera.
  2. Aproximadament cada any es generen 1.3 milions de tones de PDPs a les carreteres europees (Wagner et al., 2018).
  3. Un estudi recent mostra concentracions destacables de ACPs en suspensió atmosfèrica, i apunta al fet que una exposició a aquests compostos en entorns urbans podrien provocar efectes nocius en la salut humana (Zhang et al., 2022).
  4. No existeixen recerques que determinin els nivells d’exposició humana per inhalació d’aquests additius, ni a Barcelona ciutat ni en la seva àrea metropolitana.
  5. Es coneix poc sobre el seu impacte també quant a la biodiversitat i l’efecte que pot tenir en la fauna aquàtica després d’un esdeveniment de pluja, que arrossega aquests compostos i es filtra en rius, rierols i aigües subterrànies i residuals.

En què consisteix l’estudi?

CIRCULATE té com a objectiu impulsar un procés de ciència ciutadana i innovació social per a conèixer i entendre els nivells d’exposició als additius del cautxú dels pneumàtics i el seu potencial impacte en la salut humana, amb un enfocament de salut planetària, treballant amb població general – i amb especial atenció en joves – en un entorn urbà.

El projecte buscarà visibilitzar aquesta problemàtica d’importància creixent a través del propi procés de recerca participativa i de diferents accions de comunicació i divulgació d’abast general i educatiu. A més, es desenvoluparan metodologies analítiques que permetran el monitoratge d’aquests compostos en altres localitzacions.

Uneix-te a aquesta comunitat de joves investigadors on podràs contribuir a codissenyar i implementar un interessant estudi d’un tema encara poc explorat: les partícules de desgast dels pneumàtics i l’exposició humana a aquests contaminants. També si t’interessa pots participar voluntàriament en el projecte per a monitorar la teva pròpia exposició personal a aquests additius. Ajuda’ns a fer visible aquesta problemàtica i converteix-te en un protagonista del canvi!