Els prototips són el Kit de Senyalística per a la Salut Urbana