El LAB CSU és un espai d’experimentació i aprenentatge on es treballa de manera col·lectiva idees ciutadanes que ajudin a millorar la vida en els barris.