Després de sessions de socialització, ideació col·lectiva i planificació, les dues propostes van ser materialitzades en l’última etapa de producció i prototipatge col·laboratiu.

Aquestes idees inicials després van ser transformades i enriquides amb les aportacions d’un grup divers de gent que es va unir al procés per a col·laborar en el disseny i desenvolupament de les idees seleccionades.