Després de rebre 29 idees ciutadanes, un jurat compost per experts en Salut Urbana, Innovació Urbana i Representants del Barri Trinitat Vella, van seleccionar les dues amb major potencial de ser desenvolupades en el laboratori.