I, què fem amb totes aquestes dades? Vegem què proposa la gent.

Així que realitzem una Convocatòria oberta d’idees per a millorar la qualitat de vida del barri.