Aquests són alguns dels resultats que vam obtenir:

·100% de les zones monitorades superen els nivells recomanats per l’OMS
·80% de les zones monitorades superen els nivells establerts per la Unió Europea
·Una persona de Trinitat Vella està exposada a una mitjana de 50 ug/m³ de NOx (recomanat per l’OMS 10 ug/m³)

*Pots consultar totes les dades recollides per la ciutadania en la secció Recursos