Laboratorio Ciudadano de Salud Urbana

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors.

Convocatoria de ideas

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors.