Convocatoria d’idees

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors.

Laboratori Ciutadà de Salut Urbana

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors com la contaminació, la crisi climàtica o la pèrdua de biodiversitat. L’exposició a alts nivells de matèria particulada, el soroll i la calor o la manca d’accés a espais verds i blaus provoca un percentatge rellevant de morts anuals i l’increment de despeses públiques en salut.