Convocatoria d’idees

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Laboratori Ciutadà de Salut Urbana

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors com la contaminació, la crisi climàtica o la pèrdua de biodiversitat. L’exposició a alts nivells de matèria particulada, el soroll i la calor o la manca d’accés a espais verds i blaus provoca un percentatge rellevant de morts anuals i l’increment de despeses públiques en salut.