Protecció de dades personals

Associació Lichen Innovación Social posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de les seves dades de caràcter personal, titularitat de Associació Lichen Innovación Social, per a les finalitats pròpies de gestió, informació i comunicació, l’enviament d’informació d’activitats i serveis, portar a terme la gestió d’activitats administratives, fiscals i comptables, permetre la inclusió de dades professionals de contacte, inclús la fotografia/imatge a la web, xarxes socials, actes propis i comunicacions de premsa. Així mateix, per mostrar les dades personals (imatge inclosa) i treballs realitzats al motor de recerca.

Els interessats consenten expressament el tractament de les seves dades d’acord amb les anteriors finalitats.

Les seves dades poden ser comunicades a clients o proveïdors per a tràmits de gestió, a les entitats o empreses amb els quals pogués contractar per a l’elaboració i desenvolupament de serveis o activitats relacionats amb les finalitats de Asociación Lichen Innovación Social.

Solament conservarem les seves dades personals mentre mantinguem una relació contractual amb Vostè, mentre existeixi un requisit legal que ens obligui o mentre Vostè no exerceixi cap dels drets que facin que no puguem tractar les seves dades.

Asociación Lichen Innovación Social ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de la informació d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si s’escau, de portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@lichenis.com

Propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts del web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

En aquest sentit, no es permet la reproducció, transformació, distribució o, en general, qualsevol acte d’explotació dels mateixos, total o parcial, sense autorització expressa i per escrit.

Responsabilitat sobre els continguts

La informació continguda en aquest web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot per tant formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a cap reclamació per aquests conceptes.

En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús d’aquesta informació.