Després d’un interessant Diagnòstic Participatiu, es van identificar com a principals preocupacions:

La contaminació atmosfèrica
El soroll
Pudor de l’aire
Estrès derivat del nivell de trànsit
Accés a espai naturals

El pas següent va ser definir col·lectivament una Pregunta de Recerca.