Experimentar la possibilitat de materialitzar un fer en comú, en un ambient de col·laboració, confiança i autonomia dels grups va afavorir a més la riquesa dels prototips amb un objectiu comú.