Laboratori 2

Després d’un interessant Diagnòstic Participatiu, es van identificar com a principals preocupacions: La contaminació atmosfèrica El soroll Pudor de l’aire Estrès derivat del nivell de trànsit Accés a espai naturals El pas següent va ser definir col·lectivament una Pregunta de Recerca.

Laboratori 4

Aquests són alguns dels resultats que vam obtenir: ·100% de les zones monitorades superen els nivells recomanats per l’OMS ·80% de les zones monitorades superen els nivells establerts per la Unió Europea ·Una persona de Trinitat Vella està exposada a una mitjana de 50 ug/m³ de NOx (recomanat per l’OMS 10 ug/m³) *Pots consultar totes […]

Laboratori 6 def

Després de rebre 29 idees ciutadanes, un jurat compost per experts en Salut Urbana, Innovació Urbana i Representants del Barri Trinitat Vella, van seleccionar les dues amb major potencial de ser desenvolupades en el laboratori.

Laboratori 8 def

Gràcies al suport de la Xarxa de Ateneus de Fabricació, i específicament del Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana vam poder donar forma a les dues idees, en dues jornades de 5 hores, utilitzant tecnologies de Fabricació Digital com a Impressió 3D, Cort Làser, CNC, Talladora de vinil… a més dels clàssics trepant, martell, escata, […]

Laboratori 10 def

L’accelerada urbanització mundial porta grans oportunitats, però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors com la contaminació, la crisi climàtica o la pèrdua de biodiversitat.

Laboratori 12 def

El LAB CSU és un espai d’experimentació i aprenentatge on es treballa de manera col·lectiva idees ciutadanes que ajudin a millorar la vida en els barris.

Laboratori 14 def

I la Maleta Educativa Mediambiental per a abordar la salut urbana i la ciència ciutadana amb nenes, nens i joves del barri.

Laboratori 16 def

La maleta busca activar processos educatius de ciència ciutadana, per mitjà de sensors mediambientals, una càmera termogràfica, un mapa del barri per a planificar processos de recollida de dades , a més d’altres recursos per a generar activitats a l’aula i sensibilitzar sobre l’impacte de l’urbanisme en la nostra salut. Aquesta eina lúdica està a […]