Laboratori close

L’experiència de prototipatge col·laboratiu i el treball creatiu permet assajar col·lectivament aconseguint portar a la realitat idees comunes, consolidant comunitats de pràctica per a donar continuïtat als projectes i prendre acció per a ser agents de canvi en els nostres barris i ciutats.